Friday, September 11, 2009

Аргамагийн утасны тав, арван долларын Омега картуудын ярих хугацааг нэмлээ

Аргамаг Инкорпоратэд урьд нь маркетингийн зорилгоор 5, 10 долларын үнэтэй кардуудаар харьцангуй бага минут яриулдаг байлаа. Үүнийг өөрчилж есөн сарын 11-с эхлэн уг ангилалын картууд Омега20 карттай ижил ханштай болголоо. Одоо манай локал холболтын дугаарт залгавал Омега5 картаар монголын суурин утсанд 50 минут, гар утсанд 29 минут Омега10 картаар монголын суурин утсанд 100 минут, гар утсанд 60 минут тус тус ярина.

Худалдсан эсвэл цэнэглэсэн 3/5/10 карт тутам шагналын үнэгүй карт ирдэг манай хөнгөлөлтийг та бүхэн сайн ч мэддэг, сайн ч хэрэглэдэг. Уг програмын хүрээнд 5/10 долларн картуудыг хүмүүс шагналдаа ихэндхээ авч хэрэглэдэг юм. Ингэж олноор үнэгүй авч хэрэглэх болон Омега20 картын шагналд дагалдан гарах зардлыг нөхөхөд энэхүү бага яриулсан зөрүү зарцуулагдахаар анхлан тооцоолсон юм. Мөн элдэв зар сурталчилгаа, хандив дэмжлэгийн сангийн дийлэнх хэсэг эндээс бүрдэхээр тооцоолж бүтээгдхүүний өртөгийг тогтоосон юм. Үүнийгээ л бид маркетингийн зорилгоор гээд буй хэрэг.

Анхлан өртөг тооцоолохдоо таван жилээр тодорхойлсон бөгөөд өдгөө энэ хугацаа дууссан тул бид шинэ өртөг тооцооны систем боловсруулсаны дүнд уг ангилалын картуудын ханшийг буулгаж, ярих минутыг нь нэмлээ.

Мөн бид маркетингийн хөдөлгөөнт систем нэвтрүүлэхээр боллоо. Энэ нь тодорхой богино хугацаагаар хямдрал, сугалаа, хөнгөлөлт, шагнал гэх мэт өөр өөр төрлийн хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх болно. Тухайлбал, 9/13-9/19-нд "Buy 1 get 1 FREE" хөтөлбөр ажиллана. 9/20-9/26-ны өдрүүдэд "Double Award Points" хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 9/28-9/30-нд "25% Sales" хөтөлбөр үйлчилнэ.

No comments: