Saturday, November 10, 2007

Яриа үргэлжлэх хугацаа

Утасны картуудаас дийлэнх нь Таны яриаг зургаан секундээс гурван минутын алхамтайгаар тооцдог. Тодруулбал, нэг минутын алхамтай гэвэл яриаг чинь минут тутмаар тэгшитгэнэ гэсэн үг. Та 11 минут 6 секунд ярилаа гэж санахад 12 минут гэж тооцно. Энэ нь 54 секунд буюу бараг минутын үнээ Та зүгээр алдана гэсэн үг. Алхам нь гурван минут байхад Та яриа болгондоо нэг секундээс хоёр минут 59 секунд хїртэлх ярианы үнэ алдах боломтой.

Өмнө бичиж байсан даа, унадаг карт гээд. Картын минут унадаг нэг шалтгаан үүнд байдаг бөгөөд үүнийг нь бас хэрэглэгчээ хулхидаад, хуураад байгаа явдал ч гэж үзэж болохгүй юм. Ярианы минут хэмжих алхамыг ийнхүү зөрүүтэй байж болохыг америкийн харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос зөвшөөрдөг. Тухайн карт эрхлэгчийн маркетингийн асуудал хэмээн үздэг. Хамгийн гол нь энэ талаараа хэрэглэгчдээ хэлж анхааруулсан байх хэрэгтэй хэмээн зааварчилдаг юм билээ. Хэрэв Та анзаарвал хэвлэсэн картны ард эсвэл худалддаг вэб дээр тун жижиг үсгээр өөр бусад үйлчилгээний толгой эргүүлсэн төлбөрүүдийн хамтаар бичсэн байдаг юм билээ.

Аргамагаас эрхлэдэг картуудын хувьд Та ярьсан секунд бүрээр тєлбєрєє хийнэ, нэг ч секундын хоосон тєлбєр хийхгүй. Картын боломжит ярих хугацаанаас Таны тухайн үед ярьсан нийт секундыг өөр ямар нэг шилжүүлэлт, суутгалтүйгээр хасаж тооцдог. Энд ямар нэг адлаа гарч Таны ярьсан минутыг буруу бодсон бол алдсан хэмжээгээ гурав дахин ихэсгээд картанд нэмж хийх "баталгаат" үйлчилгээ үзүүлдэг болохоо би өмнө бичиж байсан билээ.

No comments: